Llicència Federativa FEEC

Per poder solicitar la llicència federativa que us dona cobertura en la pràctica d’esports de muntanya és neccessari pertànyer a qualsevols dels clubs esportius adherits a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Podeu veure el llistat de cobertures al següent document:

Llistat federatives 2020

 

Llicència Federació Catalana d’Espeleologia

Tots els i les espeleòlogues i/o practicants d’alguna de les disciplines pròpies de  la  Federació  han  de  disposar  d’una  llicència federativa  per  poder  participar  en activitats o competicions oficials de caràcter federat.

Podeu consultar la taula de llicències al següent enllaç

Resum de federatives FCE

PER PODER SOLICITAR QUALSEVOL DE LES DUES LLICÈNCIES ÉS IMPRESCINDIBLE SER SOCI DE LA U.E. EL PRAT podeu sol·licitar l’alta  com a soci al següent enllaç.
alta soci nou